Hạng 1 Ả rập Xê út
FT
22:35, Ngày 19/09/2023
Al-Baten 3
Đã kết thúc
3 - 1
4 Ohod Medina
Địa điểm: Thời tiết: