Hạng 1 Ả rập Xê út
FT
22:50, Ngày 19/09/2023
Al-Jabalain 1
Đã kết thúc
1 - 0
2 AL-Rbeea Jeddah
Địa điểm: Thời tiết: