Trẻ Argentina
FT
22:59, Ngày 19/09/2023
Leandro N. Alem Reserves 3
Đã kết thúc
2 - 1
4 El Porvenir Reserves
Địa điểm: Thời tiết: